Yapay Zekâ(AI) ve Makine Öğrenimi Nedir?

Canlılara benzer bazı eylemleri yerine getirebilen ve insanlara benzer görevler üstlenen, makinaların deneyimden öğrenmesini, yeni verilere uyum sağlamasını mümkün kılan buluşa yapay zekâ(AI) denir. Makine öğrenmesi yapay zekânın bir alt dalı olarak kabul edilebilir. Makine öğrenmesi insan zekâsını taklit eden, insanların yorumlayıp elle gireceği kurallara ihtiyaç duymayan algoritmalardır. Yapay zekânın en önemli üç özelliği, makine öğrenimi, ses ve konuşma tanımlaması ve sanal asistandır.

Yapay Zekâyı Robotik Süreç Otomasyonu ile Birleştirmek

Yapay zekâ(Al) insan davranışlarını taklit etmektedir ve ona göre gelişmektedir. Robotik süreç otomasyonu(RPA) ise kurallara dayalı insan davranışlarını kopyalayan teknolojidir. Yapay zekâ bir şirketteki beyaz yakalı çalışanlara benzetilebilir. Robotik süreç otomasyonu(RPA) mavi yakalı çalışanlara benzetilebilir. Beyaz yakalılar bilgiye dayalı çalışma yaparken, mavi yakalılar hizmete dayalı çalışma yapmaktadırlar. Ve birbirleriyle işbirliği içindedirler. Aynı şekilde yapay zekâ(AI) bilgiye dayalı kısmı temsil ederken, robotik süreç otomasyonu(RPA) hizmet kısmını temsil etmektedir. Birbirleriyle işbirliği içinde teknolojide yerlerini almışlardır. Yapay zekâ(AI) ile robotik süreç otomasyonunu (RPA)birleştirmek, işletmelerde olan daha karmaşık işlerinde otomatikleşmesine, çalışmaların hızlı ve hatasız sonuçlanmasına ve insanların daha akıllı çalışmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca yapay zekâ(AI) geliştikçe robotik süreç otomasyonu da gelişmektedir. Robotik süreç otomasyonu (RPA), bilgisayarlarla görme ve doğal dil işlemi gibi yapay zekâ(AI) teknolojileriyle iş akışını arttırdıkça, daha çok etkili işlemler yapacaktır.
Sonuç olarak, insanlık sanayi devriminden sonra tarım toplumu olmayı bırakıp sanayi alanlarına yönelmiştir. İnsanlığın yaşam tarzı sanayi devrimiyle değişmiştir. Yapay zekâ ve makina öğrenme gibi robotik yazılımlar insanların yaşam tarzını değiştirmektedir. Çalışma yerlerinde daha çok robotik süreç otomasyonu gibi teknolojiler yer almaya başlamıştır. İnsan gücüne ihtiyaç gittikçe azalmaktadır. Bu yüzden ileride insanlar kültürel, entelektüel, sanatsal gelişimleri için daha fazla zaman bulacaklardır.